Ang paningin ng mga pader

Nakaharap siya sa isang namumuno at isang hari na pumalit sa kanya at pinuno at mga batas ng Islam .