Pagbibigay kahulugan ng kuto

Tungkol sa mga kuto, naiiba ito sa kanila na nagsabing ang kanilang interpretasyon ay tulad ng interpretasyon ng kuto, at ang ilan sa kanila ay nagsabing kuto ito .