Ismail bin Al-Ash’ath at ang mga tupa

At sinabi ni Ismail bin Al-Ash’ath, ~Sinumang makakakita na siya ay pinatay ng isang ewe, siya ay magsisinungaling sa isang babae na may kagandahang-loob, at sinabi na ang pangitain ng mga tupa ay binibigyang kahulugan ng babaeng Arabo .~