Ang mga tinik ay nagsasabong para sa mga kamelyo

At kung sino man ang makakakita ng mga lumalabong tinik na iyon para sa mga kamelyo, maaabot nila ito mula sa ilan sa mga kamelyo. Tungkol naman sa binhi, nasa mga mukha nito at may kasabihan .