Sa isang lugar na may halaman o kung ano man

At sinumang makakakita na siya ay nasa isang lugar kung saan siya nagtanim o isang bagay sa halaman o kumain ng isang bagay mula rito, ito ay mabuti at isang pagpapala, at kung lumipat siya mula sa isang lugar patungo sa isa pa, pagkatapos ay naglalakbay siya upang humingi ng kabuhayan .