Isang bundok ang umiling at basag

At sinumang makakakita na ang isang bundok ay inalog at basag, pagkatapos ay isang kahinaan ang naganap para sa hari ng lugar na iyon, at kung makita niyang siya ay tumira at bumalik na malusog, kung gayon siya ay isang lunas at lakas para sa haring iyon pagkatapos ng panghihina .