Ang angkla

Tulad ng para sa angkla, dumidikit ito sa pananatili para sa paglalakbay, ang nakaayos na asawa, at sa pamamagitan ng puwersa at katahimikan .