Kirmani at lilipad

Sinabi ni Al-Kirmani na ang mga langaw ay nangangahulugang mahina ang mga tao .