Ngumunguya si Kinder

At kung sino man ang makakakita na nginunguya niya si Kendra, naglalabas siya ng isang utos mula sa kanya na humahantong sa pagtatalo at tsismis tulad ng pagnguya niya .