Jafar al-Sadiq at ang Mamitha

Sinabi ni Jaafar al-Sadiq na ang kanyang mga pangitain ay nakasalalay sa apat na aspeto ng pagkapagod, pagkabalisa, matinding karamdaman at parusa .