Sirang ngipin

Tulad ng para sa pagkasira ng mga ngipin, ilalapat ito sa lahat na maiugnay sa ngipin na iyon, tulad ng nabanggit sa itaas sa paghihiwalay ng mga organo .