Basagin ang mga sungay

At sinira niya ang mga sungay ng mga hayop na binibigyang kahulugan ang bawat uri alinsunod sa naiugnay dito .