Sa likod ng Safia

At sinumang makakakita na siya ay nasa likuran ni Safia, pagkatapos ay mamamatay siya at susundan ang kanyang asawa pagkatapos niya .