Uminom siya ng inumin at kinilabutan siya

At sinabi na ang nakakita na umiinom siya ng inumin at natakot dito, sapagkat ang bagay na kinasasangkutan niya ay umabot na sa wakas, at sinabing naubusan na ang kanyang buhay, at kung ang ilan ay mananatili, siya may pahinga .