Ang arka ay gumagalaw o umiikot

At sinumang makakakita na ang arka ay umiikot o gumagalaw, pagkatapos ay naglalakbay siya mula sa kanyang tahanan patungo sa ibang bahay .