Sinipsip mula sa isang hayop

At sinumang nakakakita na siya ay nagpapasuso mula sa isang hayop, kung gayon ito ay pera at benepisyo, at sinabi ni Al-Kirmani, ang pangitain ng pagpapasuso ay ang paglitaw ng pera, at kung ito ay mula sa isang tao o hayop na ang karne ay hindi kinakain, kung gayon ipinagbabawal, at kung ito ay mula sa isang hayop na ang karne ay kinakain, kung gayon ito ay pinahihintulutan ng pera, at sinabi na ang ina ay isang naaawa .