Ang anino ng pinna

Ang tugatog ay nagpatuloy na ibigay sa sinumang nakaupo rito, na may pakinabang ng isang hari .