ang saging

Tungkol naman sa mga saging, ibig sabihin ay ang mayaman sa pera at ang mabuti sa utang .