Nag-iisa ang pagsalakay sa mga infidels

Sinabi ni Jaber al-Maghribi: ~Sinumang mag-isip na siya ay umaatake nang mag-isa sa mga infidels, ipinapahiwatig nito ang samsam, ang pananakop ng mga kaaway, at ang pagkuha ng isang ligal na kabuhayan .~