Moussa

Moises Kung pinangarap mong makita ang Propetang Moises, hinuhulaan nito ang tagumpay at pag-unawa sa iyong relasyon sa pag-aasawa, na magbibigay sa iyo ng kasiyahan .