Pinatay niya ang isang kaluluwa at hindi alam kung ano siya o nakita

At sinumang makakakita na pumatay siya ng isang tao at hindi alam kung ano siya o nakita ito, pagkatapos ay magtatagumpay siya sa kanyang mga kaaway at maliligtas mula sa pag- aalala at pagkabalisa, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat: ~At pinatay ko ang isang kaluluwa at iniligtas ka namin mula sa kalungkutan . ~