Nabuhay ang kanyang kapatid

At sinumang makakakita na ang kanyang kapatid ay nabuhay, ito ay nagpapahiwatig ng isang pagtaas ng kapangyarihan .