Masakit na pato

Ang mga nasasaktan na pato ay nagsasaad ng eavesdropping at pagbanggit ng kaalaman, o masamang hangarin at pag-decode mula sa pagsasalita, pagbubuo ng linya, at paghihiwalay sa pagitan ng mga asawa .