Dami ng Jurisprudence

At kung sino man ang makakakita ng dami ng jurisprudence, lalakad siya sa daanan ng mabuti, at kung babasahin niya ito, susundin niya ang mga utos, pag-iwas sa mga pagbabawal, pagpili ng tama .