Gatas ng leopardo

Si Laban isang leopardo ay nagpapahiwatig ng ipinagbabawal na pera na nakuha mula sa kanyang kaaway .