Cob

Ang cob ay nasa panaginip na isang dalaga, tagapaglingkod, o nakikipag-usap, kaya’t ang sinumang uminom mula sa cob ay makikinabang mula sa pera sa kanilang panig . At kung nakita niyang nasira ito, ito ang pagkamatay ng mga alipin at aliping babae .