Revelation Hood

At sinumang makakakita kay Hoda, ang kaaway ay may kapangyarihan sa kanya habang siya ay lumitaw sa kanila, at sinabi na ang sinumang nakakita kay Hoda ay nanalo siya sa kabutihan at kabutihan, at ang isang tao ay maliligtas mula sa kasamaan sa kanyang mga kamay .