Ang mantikilya

Ang mantikilya ay nasa isang panaginip na kanyang asawa o ang pamumuhay ng kanyang bahay, at kung ito ay mabuti sa panaginip o tumataas ang halaga nito, ipinapahiwatig nito ang karangalan ng isa na tinukoy nito . Ang nagbebenta ng yogurt, ang kanyang pangitain sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng kasaganaan, seguridad, at pag-aatubili sa paglalakbay, hindi katulad ng nagbebenta ng tanso na yogurt, na inilaan para sa paglalakbay .