Papel

Ang mga dahon ng papel at puno sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng cladding, maliban sa fig paper, ito ay kalungkutan . At sinumang nakakita na kumakain siya ng nakasulat na papel ng Koran, magkakaroon siya ng glaucoma . Tingnan din ang pergamino, at tingnan ang papel .