Nakakakita ng baboy

Tungkol sa baboy, sinumang makakakita na siya ay tumama sa isang baboy, magagawa niya ito mula sa isang masamang tao na may isang malakas na tinik, at kung sino man ang makakakita na sumakay siya ng isang baboy, sasaktan niya ang isang pinuno at lupigin ang kanyang kalaban, at kung sino man ang makakakita na nakikipaglaban siya sa isang baboy, siya ay nagtagumpay ng isang hindi makatarungang kaaway, at kung sino man ang makakakita na siya ay nagpapasuso ng mga baboy, sumusunod siya sa mababang tao at kung sino man ang makakakita na siya ay sumakit mula sa buhok ng mga baboy O isang bagay mula rito, ito ay tumatama sa pera doon ay hindi mabuti dito