Pagbibigay kahulugan ng paghahayag ng paghuhugas

Tungkol sa paghuhugas, sinumang makakakita na siya ay naghuhugas ng patay, kung gayon ang isang taong masamang relihiyon ay nagsisisi sa kanyang mga kamay, at kung sino man ang makakakita na siya ay nahugasan, pagkatapos ay bumangon siya minsan at lumabas mula sa mga pag-aalala, at kung sino man ang makakakita ng isang patay at hinihiling ng mga tao na maghugas siya at hindi nila nahanap na ipinapahiwatig nito na ang patay na tao ay gumawa ng mga kasalanan at ituro siya ng mga tao sa mabuti ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanya At sinumang makakita na ang isang patay ay naghuhugas ng isang bagay na hindi pinahihintulutan sa paghuhugas, kung gayon siya ay isang tiwaling tao na nangangaral tungkol sa isang bagay na walang kahulugan o pakinabang.