oven

Oven Kung pinangarap mo ang isang oven, hinuhulaan nito ang swerte kung ang oven ay nasa estado ng trabaho, ngunit kung ito ay walang trabaho, mahahanap mo ang mga problema sa mga bata o bayad na tulong . At kung mahulog ka sa isang oven, hinuhulaan nito na ang isang kaaway ay magtagumpay sa iyo sa isang pakikibaka sa karera . Kung pinapangarap ng isang babae na ang kanyang hurno ay pula mula sa init, magkakaroon siya ng pagmamahal at simpatiya ng kanyang pamilya at mga kaibigan, bilang pagpapahalaga sa kanyang matamis na espiritu at dedikasyon . Kung pinapangarap niya na pansamantalang inihurnong siya sa isang oven, inihulaan nito na siya ay mabibigo at mabibigo . Kung pinapangarap mong sira ang oven, mahaharap ka sa maraming abala at problema sa mga bata at tagapaglingkod .