Sinunog ang langit

Kung nakikita niya ito na parang itinapon niya ang Langit sa Impiyerno, pagkatapos ay nagbebenta siya ng isang hardin at kinakain ang presyo nito . Kung nakita niya na parang umiinom siya ng tubig na Al-Kawthar, nakakuha siya ng pamumuno at tagumpay laban sa kalaban, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat : ~ Binigyan ka namin ng kasaganaan, kung gayon manalangin sa iyong Panginoon at sakripisyo .~