Pangitain ng ugat

Al-Asab : Ang panginoon ng kanyang bayan at ang may-akda sa mga pagkakamag-anak . At ang mga ugat ng kanyang sambahayan ay maiugnay sa organ na iyon, at ang kagandahan nito ay ang kanilang kagandahan, at ang katiwalian ay ang kanilang katiwalian, at kung nakikita niya na nawalan siya ng pawis sa pamamagitan ng pagpapakita, kung gayon ito ay isang kamatayan na malapit sa kanyang mga kamag-anak tulad ng ang karerang iyon . Marahil siya mismo ay naputol mula sa kanyang mga kamag-anak ng kamatayan, kung ang pangitain sa interpretasyon nito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na mali o makasalanan . Kung iyon ay nakaliligaw na interpretasyon, kung gayon ito ay isang paghihiwalay sa pagitan nila at nila . Marahil ay naghihiwalay ito nang walang kamatayan .