maskara

Mask Kung nakita mong naglagay ka ng maskara, hinuhulaan nito ang mga pansamantalang problema, dahil ang isang taong mahal mo ay hindi ka maintindihan, ngunit makikinabang ka mula sa pansamantalang pag-ayaw . Kung pinangarap mong may maskara ang iba, hinuhulaan nito ang iyong pakikibaka sa kasinungalingan at inggit . Kung pinangarap mo ang isang maskara, hinuhulaan nito na mayroong isang tao na hindi matapat sa iyo at magkakamali ang iyong mga gawain . Kung ang isang batang babae ay nangangarap na siya ay nagsusuot ng maskara, hinuhulaan nito na makakontrol niya ang isang mahal na tao . Kung managinip siya na hinuhubad niya ang kanyang maskara, o nakikita niya ang ginagawa ng iba, hinuhulaan nito na mabibigo niyang mapabilib ang mahal niya . Kailangan niyang ulitin ang kanyang pag-uugali pagkatapos ng panaginip na ito . Kung nakikita mo sa kordero na nagsusuot ka ng maskara, hinuhulaan nito na lokohin mo ang iyong mga kaibigan at magdadala ng mapanlinlang na saloobin sa kanila .