pamamaga

Kung nakikita mo ang iyong sarili na namamaga sa isang panaginip, nangangahulugan ito na makakaipon ka ng kayamanan, ngunit ang iyong pagkamakasarili ay makagambala sa iyong kaligayahan at mga kagalakan . Kung nakikita mong namamaga ang iba, nangangahulugan ito na ang iyong tagumpay at kaunlaran ay mababanggaan ng mga taktika ng mga inggit at manloloko .