Ang mga propeta ay nakadamit

Sinumang makakakita na siya ay nagsusuot ng damit ng mga propeta, kung gayon siya ay mabuti para sa kanyang relihiyon at sa kanyang makamundong buhay .