nakilala siya

Kung pinangarap mo na nakakita ka ng isang komadrona, hinuhulaan nito na magkakaroon ka ng sakit, na may kaunting posibilidad na makaligtas ka mula sa kamatayan . Ngunit kung ang isang batang babae ay makakakita ng isang komadrona sa kanyang panaginip, hinuhulaan nito na magdurusa siya sa pagkabalisa at kasawian .