berdugo

Ang berdugo ay nasa isang panaginip isang taong nakakainsulto . At ang kanyang paningin ay nagpapahiwatig ng mga alalahanin at pagkabalisa, mga sakit at kung ano ang nangangailangan ng mga hangganan .