Ang ari ng kanyang asawa mula sa likuran niya o walang ari

At sinumang nakakakita na ang puki ng kanyang asawa ay nasa likuran niya o wala siyang puki, pagkatapos ay ipinapahiwatig nito na ang isang bagay ay nahahadlangan, walang magawa, pinahiya, at pinuputol ang ari ay hindi kapuri-puri, at sinabing ang mga kaaway ay nanalo sa kanya .