Patay na pag-uusap

Kung nakita niya na parang nakikipag-usap siya sa mga patay, nabuhay siya ng mahabang panahon, at ang pangitain na ito ay nagpapahiwatig na ang may-ari nito ay nagkakasundo ang isang tao pagkatapos ng hindi pagkakasundo