Libingan sa isang bahay

At kung nakikita niya na parang ang libingan ng isang patay ay ginawang kanyang tahanan, lugar, o bansa, kung gayon ang kanyang mga takong ay nagtatayo ng isang bahay doon .