angina

Kung ikaw ay nangangarap na ang iyong anak ay may croup, nangangahulugan ito ng isang banayad na karamdaman, ngunit walang takot para dito . Sa pangkalahatan, ito ay isang magandang tanda para sa kalusugan at pagkakaisa ng pamilya . ~ Noose : ang pamamaga ng lalamunan ay nailalarawan sa pag- ubo at paghinga ng hininga .~