carbuncle

Dimple Kung nakikita mo sa isang panaginip na ang iyong katawan ay puno ng mga pigsa, hinuhulaan nito ang pagkabalisa tungkol sa mga walang kabuluhang kasiyahan at panandaliang kaligayahan . Kung nakikita mo ang iba na nahawahan ng mga pigsa, nangangahulugan ito na mag-aalala ka tungkol sa sakit at reklamo ng iba . Kung nakita ng isang babae na ang mga dimples ay inatake siya at nawala kasama ang kanyang kagandahan, hinuhulaan nito na ang mga kaibigan at kakilala ay pintasan ang kanyang pag-uugali at ang kanyang pag-uugali sa bahay at sa lipunan . Maaari mong asahan ang pagkabalisa pagkatapos ng panaginip na ito .