Pamamanhid

Tungkol sa pamamanhid, sinumang makakita ng alinman sa mga iyon sa kanyang mga miyembro, dapat niyang bigyang-kahulugan ang miyembro na iyon alinsunod sa nabanggit sa paghihiwalay ng mga miyembro .