Kirmani at dumura

Sinabi ni Al-Kirmani na ang mainit na dumura ay nagpapahiwatig ng mahabang buhay nito, at ang lamig ay laban dito, ang itim na dumura ay maulap, at ang dilaw na dumura ay may sakit sa katawan .