Ang Kaaba nang hindi ginagawa ito sa mga ritwal

At sinumang makakakita ng Kaaba nang hindi ginagawa ito sa mga ritwal, pagkatapos siya ay pabaya sa relihiyon .