Baluktot na singsing

At sinumang makakakita na siya ay nagsusuot ng isang singsing na baluktot o baluktot, at kung ito ay ginto, pagkatapos ay ipakahulugan na nagtapos ng isang utos o isang bagay na nangyari sa kanya mula sa kinamumuhian niya, kahit na ito ay pilak, pagkatapos ito ay nagkakahalaga ito .