Kirmani at As-Sahab

Sinabi ni Al-Kirmani : Sinumang makakakita na nagtipon siya ng mga ulap, dinala ito, o kinausap siya, ay nagpapahiwatig ng kaalaman at karunungan .