Al-Kirmani at ang shutter

Sinabi ni Al-Kirmani, ang shutter ay binuwag ng isang babae, at maaaring ito ay si Weqaya, at ang kalasag ay mas maliit kaysa sa gamit .